צוותי העבודה

הצוותים הקיימים כיום:

צוות דיגיטל ודוברות

ניוזלטרים, האתר, רשתות
חברתיות, יצרת תוכן ודוברות

צוות שטח

ארגון פעולות, תמיכה בפעולות,
בניית מדריכים ליציאה לפעולה

צוות גיוס כספים

קשרים, פוליטיקה ארגונית, גיוס
קרנות, מימון המונים, דמי חבר

צוות גיוס וקליטה

– קשר עם מתנדבים חדשים
ושילובם בצוותים הקיימים

צוות חוגי בית

אירועי השקה, ליווי יוזמות
מקומיות, פיתוח תוכן, הכשרה
והעברת חוגי בית

צוות שת"פ

ארגון שיתופי פעולה עם
ארגונים אחרים

בשלב הבא מתוכננים לקום גם הצוותים הבאים:

צוות רשויות מקומיות – שיתופי פעולה ברמת הרשות

צוות ועדי עובדים – יצירת שיתופי פעולה עם ועדי עובדים

קבוצות פעילים מקומיות

נשמע מעניין? בא לך להצטרף לאחד הצוותים? נשמח מאוד להיעזר בכישורים שלך לטובת שיפור העתיד של כולנו!