אסטרטגית הפעולה

שלב 1

בניית תנועת גרין ניו דיל ארצית

שלב 3 

הציבור ונבחרי הציבור מדברים על הגרין ניו דיל

שלב 2

הרשויות המקומיות מאמצות את עקרונות הגרין ניו דיל

שלב 4

מסה קריטית מהציבור תומכת באימוץ עקרונות הגרין ניו דיל