אסטרטגית הפעולה

מטרה

לבנות תנועה עממית רחבה שתאבק למען תוכנית גרין ניו דיל ישראלי, ותוביל לשינוי עמוק בתפיסה הציבורית של משבר האקלים ובהשפעותיו על חיינו. 

שלב 1

בניית תנועת גרין ניו דיל ארצית

אסטרטגיה2

שלב 2

הרשויות המקומיות מאמצות את הגרין ניו דיל, ומפעילות לחץ אקטיבי על השלטון המרכזי לאימוץ פתרונות ברוח המסמך.

אסטרטגיה4

שלב 3

הציבור ונבחרי הציבור מדברים על הגרין ניו דיל ועל המאבק

אסטרטגיה3

שלב 4

מסה קריטית מהציבור תומכת באימוץ עקרונות הגרין ניו דיל

אסטרטגיה1