המשימה שלנו

אנחנו מקימים ומקימות תנועה עממית רחבה שתאבק למען תוכנית גרין ניו דיל לישראל ותוביל לשינוי עמוק בתפיסה הציבורית של משבר האקלים ובהשפעותיו על חיינו. 

כולנו חולמים על עתיד בטוח בשבילנו ובשביל הילדים שלנו ולכולנו מגיעה איכות חיים טובה יותר וסביבה בריאה לחיות בה. את החלום הזה אנחנו יכולים להגשים – מדינה המשקיעה במערכות הציבוריות שלה, במקומות עבודה חדשים ומיטיבים; מדינה המעניקה ביטחון כלכלי, חברתי ותעסוקתי לכולנו; מדינה המשקיעה בהון האנושי שלה כדי לחזק את הכלכלה המקומית; מדינה המשיגה 100% עצמאות אנרגטית נקייה וירוקה, שאינה פוגעת בבריאות, בעובדים ובסביבה שלנו ועתיד ללא משבר אקלים.

תוכנית גרין ניו דיל לישראל תאפשר את כל זה!

העקרונות שלנו

מסר פוליטי: ניתוח של משבר האקלים מזווית פוליטית. המסמך והקמפיין מציגים דרישות ממקבלי החלטות ולא מאנשים פרטיים. איננו עוסקים בהרגלי צריכה של אזרחים.

מסר של תקווה: משבר האקלים כהזדמנות להתארגן ולעשות שינוי שיטיב עם כולנו.

מסר מקומי: הסיפור שלנו מחובר למציאות הישראלית ולהשלכות המקומיות של משבר האקלים ועוסק בנושאים שמטרידים אנשים ברמה המקומית, הארצית והגלובלית.

מסר רדיקלי: הפרשנות שלנו למעבר צודק מאתגרת וקוראת לשינוי של השיטה הכלכלית והפוליטית הקיימת.

מסר מחבר: אנחנו מתמקדים בשינוי כולל של השיטה לטובת הרוב הגדול של האנשים, ולא בפתרונות טכניים לסוגיות נקודתיות.

מסר דו לשוני: החומרים שלנו מופצים בעברית ובערבית.

עמודי התווך שלנו

  1. תמיכה בצדק אקלימי גלובלי: המשבר הסביבתי הוא גלובלי, והפתרונות שמציעה תוכנית הגרין ניו דיל לישראל צריכים לשקף סולידריות מקומית וגלובלית; הם אינם יכולים להתבסס על ניצול אוכלוסיות או משאבים במקומות אחרים בעולם.
  2. השקעה בעתיד: גרין ניו דיל לישראל היא יותר מתכנית הסתגלות סביבתית. היא השקעה בעתיד של החברה שלנו והזדמנות לדמיין וליצור עתיד חדש שבו החברה כולה, ולא רק הסקטור הפרטי, מרוויחים מהתפתחויות טכנולוגיות.
  3. הבטחת משרות מכבדות: גרין ניו דיל לישראל צריכה לספק עבודה למי שחפץ בה.
  4. העלאת רמת המחיה: גרין ניו דיל לישראל תיצור שגשוג ציבורי במקום עושר פרטי, תוך יצירת תנאים המבטיחים איכות חיים.
  5. העצמה של אזרחים והקהילות שלהם: השינויים צריכים להתבצע תוך העצמה של אזרחים ושל הקהילות שלהם לקבל את ההחלטות שיעצבו את העתיד שלהם ותוך שמירה על זכות העובדים להתאגדות ולהשפעה על מקום עבודתם.
  6. התמודדות עם סדר הגודל של האתגר: יש לחתור לכלכלה שתאפשר לישראל לשגשג תוך שמירה על גבולות הצריכה, כפי שזוהו ונקבעו ע"י מדענים. כלכלה כזו מחייבת שינוי רדיקלי במערכת הכלכלית הנוכחית.
  7. רתימת משאבים שאינם בשימוש לתועלת הציבור: מוסדות הציבור הם שצריכים לקדם את השינוי החברתי והכלכלי הנדרש להתמודד עם המשברים הסביבתיים, תוך הפניית השקעות ממקורות שאינם פוגעים בהכנסות של האזרח/ית הממוצע/ת.
  8. נטישת האמונה בצמיחה אינסופית: עלינו לזנוח את הרעיון של צמיחת תמ"ג כמדד לאושר ולאמץ במקומו מדדים של קדמה אנושית – בריאות, רווחה נפשית, קיימות.