מסמך עקרונות

מסמך עקרונות

גרין ניו דיל לישראל – غرين نيو ديل لإسرائيل

הגיע הזמן לקחת בחזרה את השליטה על העתיד שלנו. גרין ניו דיל הוא חזון שפונה לציבור ומציע דרך פוליטית להתמודד עם משבר האקלים, המתמקדת בשינוי מערכתי ולא בשינוי אישי, תוך קידום של צדק חברתי, שוויון ורווחה לכולנו.

אנחנו דורשות ודורשים:

  • לפעול באופן מיידי להתמודדות עם משבר האקלים.
  • לשנות מהיסוד את סדרי העדיפויות של הממשלה ואת השיטה הכלכלית – משיטה של רווחים למעטים לשיטה של רווחה ושגשוג לכולנו.
  • להגן על הקהילות החשופות ביותר להשלכות משבר האקלים, ועל עובדות ועובדים.

כדי לעשות זאת, עלינו:

  • להבטיח את הביטחון התעסוקתי והכלכלי שלנו על-ידי יצירה של מאות אלפי משרות חדשות שיתרמו להפחתת גזי חממה, לשיקום הטבע, ולהתמודדות עם המשבר על כל השלכותיו, בשכר ראוי, תוך חיזוק התאגדויות עובדים.
  • לזנוח את השימוש במקורות אנרגיה מזהמים ולעבור ל-100% אנרגיות מתחדשות.
  • לחזק את מערכות הבריאות, הרווחה, החינוך, והתחבורה הציבוריות, ולהחזיר לידי הציבור את השליטה על משאבי הטבע בישראל.
  • לסגור תעשיות מזהמות הפוגעות בסביבה ובבריאות שלנו, ולפתח ולעודד תעשיות ירוקות, תוך הבטחת מעבר צודק של עובדים ועובדות מתעשיות מזהמות למקומות עבודה חדשים.
  • להבטיח השתתפות פעילה של הציבור בקבלת ההחלטות ובמדיניות.
  • לחתור לשיתופי פעולה אזוריים להתמודדות עם משבר האקלים, על בסיס שלום וצדק.

זוהי הזמנה רחבה להשתתף בקמפיין גרין ניו דיל לישראל על מנת ליצור מסה קריטית בציבור שתוביל לשינוי. ארגונים וקבוצות המצטרפים לקמפיין יקדמו את העקרונות הקרובים לליבם, תוך הסכמה עקרונית לתפיסת העולם בבסיס חזון הגרין ניו דיל.